Székelyudvarhely, Tamási Áron Gimnázium

Székelyudvarhely, Tamási Áron Gimnázium

A római katolikus gimnázium alapítása a jezsuiták nevéhez köthető, akik először 1592 végén kezdik meg tevékenységüket Székelyudvarhelyen. A következő év tavaszán az egyik legképzettebb magyar jezsuita, Vásárhelyi Gergely érkezik a városba hittérítési célból, a római katolikus várkapitány Mindszenti Benedek pártfogását élvezve. Vásárhelyi Gergely rövid udvarhelyi tartózkodása alatt már megtörtént az iskola létrehozása, amely valószínűleg a várban működött. Az ígéretesen induló székelyudvarhelyi iskola csak kisgimnázium lehetett, magába foglalva a kezdő és a grammatikai fokozatot. A jezsuiták 1595-ben az újjászervezett hitéletet és az iskolát világi papoknak adják át. A következő évek zavaros társadalmi-politikai légkörében azonban az iskola megszűnt, a római katolikusok teljesen kiszorultak a városból.

olvasd tovább:  TAMÁSI ÁRON GIMNÁZIUM (EGYKORI RÓMAI KATOLIKUS FŐGIMNÁZIUM), SZÉKELYUDVARHELY

 

Virtual Transilvania