Illyefalva, református templom

 

Illyefalva, református templom

A pápai tizedjegyzék 1332-es folyamában „Villa Helye” alakban szereplő Illyefalva Pál nevű plébánosa 5 régi báni garas összegű adót fizetett. A település középkori templomának védőszentjéről, Illés prófétáról kapta nevét. Az 1567-es regesztrumban már Illyefalva alakban szereplő mezőváros 62 adózó portáját jegyezték fel, így Sepsiszék egyik legnagyobb településének számított a korszakban. A közeli Brassó városa panaszt tett Illyefalva ellen Báthory Kristófnál vásártartási jogának ügyében, aminek eredményeként a vajda 1578-ban eltiltotta Illyefalvát az országos hetivásárok tartásától. A taksás mezővárosi (oppidum taxale) kiváltság elnyerésének körülményei egyelőre nem tisztázottak, az 1596. április 16-án tartott gyulafehérvári országgyűlés határozatában már a kiváltság birtokosaként szerepel, tehát a közösség maga választhatta elöljáróit és képviseltethette magát az országgyűléseken. Illyefalva mezővárosi rangját az 1876. évi közigazgatási reform során veszítette el.

Illyefalván, a falu közepén lévő magaslaton áll Székelyföld egyik legjobban kiépített templomvára. Ma már ellenőrizhetetlen az a hagyomány, hogy a pápai tizedjegyzékben említett plébánia temploma helyébe 1443 körül egy gótikus stílusú, nagyobb templomot építettek volna. A templomot övező belső várfal maradványa azonban minden valószínűség szerint a XV. században épült, s a sepsiszentgyörgyi vártemplom védőgyűrűjének mintájára képzelhetjük el: szabálytalan ovális alaprajza volt, déli oldalán kaputoronnyal, délnyugaton félkörívesen kiugró falszakasszal. A ma harangtoronyként használatos kaputorony felsőbb emeleteit később átépítették, ám a csatlakozó várfalmaradványon jól láthatóak a szuroköntők, s gyanítható, hogy magasabb volt egy védelmi emelettel. 1612 szeptemberében a Báthory Gábor fejedelem ellen fellázadt brassói szászok ostrom alá vették az illyefalvi várat, s bár először visszavonultak, októberben a védők feladták az erősséget.

Ezek az események sarkalhatták Illyefalva lakóit a külső, már a reneszánsz védelmi építészet elvei alapján megtervezett vár kiépítésére. A munkálatokat Bethlen Gábor (1613–1629) idején kezdhették el, és I. Rákóczi György (1630–1648) fejedelemségének időszakában fejezhették be. A szabálytalan ötszög alaprajzú, ma is álló külső erődítmény a déli sarkon emelkedő kaputornyon keresztül közelíthető meg. Három sarkát (északnyugat, délnyugat, délkelet) ötszöges, míg az északkeletit négyszög alaprajzú tornyok védik. A várat 1658-ban csellel bevették a tatárok, s a környékről oda menekült több száz embert lemészárolták vagy rabláncra fűzték.

A templom 1782–1785 között nyerte el mai alakját, az 1738- as földrengés okozta súlyos károk következtében részben át- és újjáépítették. Nem tudni, hogy az épület rejt-e középkori falakat. A kettős térfűzésű, hajóból és sokszögzáródású szentélyből álló, keletelt templom nyugati és déli bejárata egy-egy timpanonos portikuszból nyílik. A templombelső berendezése 1786-ra készült el. A keleti karzat mellvédjén olvasható felirat szerint a bútorok keretbe foglalt, virágmotívumokat ábrázoló díszítőfestése Borfi Mózes kézdivásárhelyi mester munkája. A szószékkoronát, melyet Benkő István adományából faragtak, fiókáit saját vérével tápláló pelikán díszíti. A mai kazettás mennyezet, melyre illyefalvi nemesi családok Háromszék és Erdély címereit, illetve a közösség lelkészeinek névsorát festették, az 1989 utáni átfogó felújítás alkalmával készült.

A várat és a templomot a XVIII. századtól kezdve számos alkalommal kellett a földrengések miatt javítani, vagy egyes részeit jelentős mértékben újjáépíteni: 1816–1819 között a harangtornyot majdnem teljesen újjáépítik, míg az 1977-es földrengés után a külső vár újabb két bástyája, valamint a nyugati falszakasz teljesen leomlott, így épen csak a kapubástya maradt meg. A javításokra a Ceaușescu- rendszer nem adott engedélyt, csak 1990-ben kezdődhetett el a templom és a bástyák újjáépítése. Ekkor kapott kazettás mennyezetet a templom, valamint felépült mind az öt bástya. Így a felújított bástyák részét képezték a vár tövében felépült ifjúsági központnak.

© Földi Imelga

Virtual Transilvania