Csíkszereda, Mikó-vár

 

Csíkszereda, Mikó-vár

A csíkszeredai Mikó-vár a város délnyugati, Zsögöd felőli részén helyezkedik el. Területét az egykori Martonfalva határából szakította ki névadó építtetője, Hídvégi Mikó Ferenc (1585-1635), aki Bethlen Gábor fejedelem hűséges híveként fényes pályát járt be: 1613-ban a fejdelem Csík-, Gyergyó- és Kászonszék főkapitányának nevezte ki; 1622-től fejedelmi tanács tagja és Erdély kincstárnoka volt. Szeredai építkezéseit főkapitányi tisztségébe iktatását követően kezdte el, a nagyrészt ma is álló várkastély építése azonban valószínűleg csak 1623-ban kezdődött el. A köztudatban Mikó-várként ismert – a korabeli forrásokban Mikóújvárként is emlegetett – együttes elsődleges funkciója nem a védelmi-, hanem lakószerepe volt.

olvasd tovább:  MIKÓ-VÁR, MA CSÍKI SZÉKELY MÚZEUM, CSÍKSZEREDA

 

Virtual Transilvania